2002-05-08

Att leda webbprojekt
, Berghs SoC
Lena - projektledning och utbildning, april-maj 2002

Anteckningar | Mallar | Litteratur | Film | Deltagare | CD | Kontakt

Anteckningar
Kurstillfälle 1 [020411] -[
dok_att_leda1.pdf]
Kurstillfälle 2 [020418] -[dok_att_leda2.pdf]
Kurstillfälle 4 [020502] -[dok_att_leda4.pdf]

Mallar
Projektplan

Projektplan Internetprojekt [projektplan_mall.doc]

Kravspecifikationer
Kravspecifikation Internetprojekt [kravspec_mall.doc]
Andra ex:
Alumni [alumni.pdf]
NHR [nhr.pdf]
LTH [lth.pdf]
Projekt Runeberg:[http://www.lysator.liu.se/runeberg/admin/19970418_krav.html]
Schackuppgift [schack.pdf]

Litteratur
Från Gunilla:
Cooper, Alan: The inmates are running the asylum

Bra - praktiskt inriktad - är också
Steve Krug: Don't make me think!
Samt i tur och ordning
Norman, Donald: The design of everyday things
Norman, Donald: Things that make us smart
Norman, Donald: The invisible computer

Från Ann-Sofie:
Gladwell, Malcolm|The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference
Back Bay Books 2002|ISBN: 0316346624

Från Ulrika:
Christiansen, Sören; Kreiner, Kristian|Projektledning - Att leda och lära i en ofullkomlig värld
Academia Adacta 1997|ISBN 91-973200-0-5

Eklund, Sven; Fernlund, Hans|Programkonstruktion med kvalitet - projekthantering och ISO 9000
Studentlitteratur|ISBN 91-44-00626-8

Holmberg, Ulla; Næssén, Lars-Olof|Projektarbetets grunder
Konsultförlaget 1995|ISBN 91-7005-056-2

Laurel, Brenda|Computers as Theatre
Addison-Wesley Publishing Company 1993|ISBN 0-201-55060-1

Morgan, Gareth|Organistionsmetaforer
Studentlitteratur 1997|ISBN 91-44-00851-1

Nielsen, Jakob| Designing Web Usability
New Riders Publishing 2000|ISBN 1-56205-810-X

Siegel, David|Creating Killer Web Sites
Hayden Books 1996|ISBN 1-56830-289-4

Tufte, Edward R.|The Visual Display of Quantitative Information
Graphics Press 1983

Watzlawick, Paul|Förändring - Att ställa och lösa problem
Natur och kultur 1996|ISBN 91-27 06421-2

Film
Warriors of the Net
Ericssons film om hur Internet fungerar [ca 25 min.]:
http://www.warriorsofthe.net/movie.html

Deltagare
Gunilla D
*

Ann-Sofie G
*

David L
*

Emma N
*

Titti R
*

Ann R
*

Frida S
*

Katarina Å
*

CD
Om du vill ha, men inte har möjlighet att själv bränna materialet, maila mig på ulrika.jonsson@lena.se
Ange postadress och format, mac-pc, så skickar jag en skiva.

Kontakt
Lena . projektledning och utbildning
Ulrika Jonsson
Varvsgatan 10a
117 29 Stockholm
08-428 96 30
0708-27 61 37
ulrika.jonsson@lena.se

Titta gärna förbi.